Miejska Aquafarma

Raporty 

Classroom Model System for Aquaponics in
Education

7929-2024, NIVA (30.01.2024)

Environmental, social and
economic sustainability
considerations of aquaponics

7980-2024, NIVA (06.05.2024)

Wymagania i profile wybranych
gatunków do uprawy w systemie
akwaponicznym

D.4.4., H2O SciTech – Instytut Wody (2023)

Dobór optymalnej strategii
karmienia i obsady zwierząt: wyniki
wstępne

D.4.3., H2O SciTech – Instytut Wody (2023)