Warsztaty: „Mały system hydroponiczny, czyli nowe rolnictwo miejskie”

Miejska AquaFarma i Instytut Wody – H2O SciTech zapraszają 19 listopada 2023 r. na rodzinne warsztaty „Mały system hydroponiczny, czyli nowe rolnictwo miejskie”. 

Miejskie farmy hydroponiczne są rozwiązaniem dla współczesnych miast, propozycją alternatywnych sposobów produkcji żywności, połączeniem pięknego z pożytecznym.

Wprowadzenie produkcji żywności w przestrzeniach miejskich jest nie tylko potencjalnym remedium na kryzys klimatyczny, zachowanie naturalnych krajobrazów, które nie będą przeznaczane na kolejne hektary upraw, ale także na bezpieczeństwo żywieniowe i zieloną infrastrukturę miast, integrację społeczną w poszanowaniu zasobów wodnych i środowiska. Wciąż kurczące się w miastach zielone tereny uprawne, wypierane przez zabudowę mieszkalną, usługową i handlową, powodują ogromne zmiany w urbanistyce dzisiejszych miast. Miast gdzie potrzeba naturalnej aktywności ich mieszkańców, integracja społeczna i współdziałanie dla dobra planety jest niezbędna. 

Hydroponika jest nowym rozwiązaniem w rolnictwie miejskim, umożliwiającym efektywne wykorzystanie przestrzeni, oszczędność wody, kontrolę nad środowiskiem oraz całoroczną uprawę roślin. Dzięki tej innowacyjnej technologii rolnictwo miejskie staje się coraz bardziej zrównoważone i dostarcza świeżej, zdrowej żywności do naszych miast. Hydroponika otwiera nowe możliwości dla mieszkańców, którzy mogą samodzielnie uprawiać warzywa i owoce na ograniczonej przestrzeni, przyczyniając się do budowania bardziej samowystarczalnych i ekologicznych społeczności. Bezpieczeństwo żywnościowe w sytuacjach przerwania łańcucha dostaw, redukcja kosztów transportu i energii, ochrona kurczących się zasobów wodnych, to dodatkowe argumenty przemawiające za rozwojem małych miejskich farm hydroponicznych, które  mogą być nie tylko miejscem upraw, ale także drogą do osiągania celów społecznych i kulturowych.

Miejska AquaFarma i Instytut Wody – H2O SciTech zapraszają 19 listopada 2023 r. na rodzinne warsztaty „Mały system hydroponiczny, czyli nowe rolnictwo miejskie”. 

Partnerem Wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego.


Pozostałe artykuły

Druga edycja warsztatów: „Losy wody poza domem”

Druga edycja warsztatów: „Losy wody poza domem”

Miejska Farma Akwaponiczna i Instytut Wody - H2O SciTech zapraszają 4 lutego 2024 roku na kolejne rodzinne warsztaty „Losy wody poza domem”. Przy wspólnych laboratoryjnych eksperymentach porozmawiamy o wykorzystaniu wody, potrzebach, jej jakości i samodzielnym...