Raport D.4.3: wstępne wyniki dotyczące optymalnej strategii karmienia i obsady zwierząt

Chów zwierząt jest nieodłącznym elementem produkcji akwaponicznej.

Choć w większości przypadków przeważająca część przychodów farm akwaponicznych pochodzi ze sprzedaży produktów roślinnych, to sekcja zwierzęca zaopatruje krążący w systemie roztwór w składniki pokarmowe przyswajalne dla roślin i tym samym stanowi o ekologicznym charakterze upraw.

Dodatkową korzyścią płynącą z prowadzenia produkcji zwierzęcej na farmach miejskich jest możliwość dostarczania końcowym odbiorcom świeżych produktów akwakultury, które w obecnych systemach dystrybucji są transportowane z centralnych hurtowni zaopatrujących sklepy i restauracje. Dzięki pominięciu kilku ogniw w łańcuchu dostaw, produkcja odciska mniejszy ślad węglowy, a produkty zachowują najwyższą jakość. Taki schemat sprawia, że możliwe i społecznie akceptowalne staje się oferowanie żywych zwierząt akwakultury, a zwłaszcza gatunków niszowych i wysokomarżowych, niedostępnych na rynku produktów konwencjonalnych.

Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki dotyczące części zwierzęcej naszej AquaFarmy. Zapraszamy do zapoznania się z raportem:

USAGE – Raport nr 1 D.4.3. Dobór optymalnej strategii karmienia i obsady zwierząt – wyniki wstępne

Raport powstał jako produkt D.4.3. projektu USAGE. Celem omawianego zadania było dobranie gatunku zwierząt do chowu w sekcji zwierzęcej będącej częścią systemu akwaponicznego
Miejskiej AquaFarmy, a następnie selekcja optymalnej strategii karmienia oraz obsady.

Pozostałe artykuły

Druga edycja warsztatów: „Losy wody poza domem”

Druga edycja warsztatów: „Losy wody poza domem”

Miejska Farma Akwaponiczna i Instytut Wody - H2O SciTech zapraszają 4 lutego 2024 roku na kolejne rodzinne warsztaty „Losy wody poza domem”. Przy wspólnych laboratoryjnych eksperymentach porozmawiamy o wykorzystaniu wody, potrzebach, jej jakości i samodzielnym...