Miejska AquaFarma

 

Zielony azyl w środku miasta.

Dowiedz się więcej

Raporty z instalacji farm akwaponicznych

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami wstępnymi badań AquaFarmy

Zdrowa, produkowana ekologicznie żywność dla lokalnej społeczności.

 

Rolą farmy akwaponicznej w centrum miasta jest zapewnienie świeżej żywności przeznaczonej dla lokalnych mieszkańców. Hodowla i uprawa w pobliżu odbiorcy to również skrócony łańcuch dostaw i ograniczony ślad węglowy, a wszystko to w trosce o środowisko i nasze bezpieczeństwo.

Instalacja akwaponiczna połączona jest z systemem zbierania i oczyszczania wód opadowych. Hodowane na farmie zwierzęta i rośliny są utrzymywane w zamkniętym systemie, uwzględniając oszczędność wody.

Projekt USAGE

Nasza farma akwaponiczna powstała w ramach polsko-norweskiego PROJEKTU USAGE. Jego celem było wybudowanie we Wrocławiu i w Oslo farm z instalacją akwaponiczną.

Kilka słów o akwaponice

Akwaponika to sposób uprawy roślin w wodzie (hydroponika) i hodowli zwierząt wodnych (akwakultura) w ramach jednego systemu poprzez ciągłą recyrkulację wody.

Akwaponika staje się w produkcji żywności coraz ważniejsza ze względu na zmniejszanie się zasobów wody, zwiększenie światowej populacji, a co za tym idzie, rosnącego zapotrzebowania na żywność.

Jak działa nasza AquaFarma

– W czasie hodowli ryb lub skorupiaków w systemie o obiegu zamkniętym (RAS) powstają pochodzące z ich odchodów związki, takie jak amoniak. W pewnych stężeniach są one toksyczne dla zwierząt, ale jednocześnie stanowią składnik pokarmowy dla roślin.

– System akwaponiczny AquaFarmy został zamknięty w przystosowanych do produkcji żywności kontenerach morskich i jest wyposażony w  trzy zbiorniki do hodowli zwierząt akwakultury.

– Ze zbiorników woda z odchodami pompowana jest do jednostki wyposażonej w filtr mechaniczny i biologiczny, gdzie odpowiednie bakterie przekształcają amoniak w azotany, które są mniej toksyczne dla zwierząt, a jednocześnie lepiej przyswajalne dla roślin.

Po filtracji biologicznej woda z substancjami pokarmowymi trafia do miejsca uprawy roślin, specjalnego regału, gdzie wykorzystywane są dwie metody hydroponiczne. W metodzie NFT (nutrient film technique) korzenie roślin obmywane są przez cienką warstwę stale płynącej wody, natomiast zgodnie z metodą DWC (deep water culture) korzenie zanurzone są w głębszej toni intensywnie napowietrzanej i sukcesywnie wymienianej wody.

– Z systemu hydroponicznego woda oczyszczona z substancji toksycznych dla zwierząt wraca do miejsca ich hodowli i tym samym obieg pozostaje zamknięty.

– Mimo że system akwaponiczny wymaga tylko ok. 10% wody w porównaniu z jej zużyciem w rolnictwie konwencjonalnym, to jednak konieczne jest uzupełnianie strat wody wynikających z transpiracji, parowania i wchłaniania przez rośliny. W AquaFarmie będziemy częściowo wykorzystywać wodę opadową. Po wstępnym oczyszczeniu deszczówki  przez zielony dach trafi ona do jednostki złożonej z filtrów i odwróconej osmozy. Tak oczyszczona i przygotowana woda będzie mogła być użyta do uzupełnienia systemu akwaponicznego.

– Produkcja akwaponiczna odbywa się w warunkach zamkniętych, w których ściśle kontrolujemy parametry klimatyczne. Sprawia to, że możliwość występowania szkodników i chorób jest znacznie zredukowana, co pozwala zrezygnować z chemicznych środków ochrony roślin i antybiotyków. Produkty są wolne od pozostałości, świeże i bezpieczne dla konsumenta.

– Idea miejskiej farmy akwaponicznej powstała w oparciu o podejście modułowe i rozwiązania systemowe. Farmy takie mogą być powielane i instalowane jak najbliżej końcowego odbiorcy produktów żywnościowych (na osiedlach, przy sklepach, restauracjach). Dzięki temu skracają się łańcuchy dostaw, zmniejsza ryzyko związane z logistyką i transportem, co redukuje emisję CO2 i przyczynia do zwiększania bezpieczeństwa żywnościowego. 

Bakterie w systemie akwaponicznym

W akwaponice odpady związane z przemianą materii ryb i skorupiaków są rozkładane przez bakterie na azotanyazotyny , stając się źródłem składników odżywczych niezbędnych do wzrostu roślin. Powyższy proces nazywa się nitryfikacją, a biorą w nim udział bakterie należące do rodzaju NitrosomonasNitrobacter.

Związki amonowe, pochodzące głównie z odchodów zwierząt akwakultury, przekształcane są przez bakterie z rodzaju Nitrosomonas w azotyny, a te z kolei w azotany z udziałem Nitrobacter. Rośliny z łatwością pobierają azotany, z których czerpią niezbędny do wzrostu azot. Tym samym filtrują wodę ze związków szkodliwych dla zwierząt.

Tak działa nasza AquaFarma
Rośliny, ryby… i co jeszcze?

Co uprawiamy i hodujemy
na AquaFarmie?

Na naszej AquaFarmie łączymy uprawę roślin z hodowlą; sprawdzamy warunki dla ryb, raków i innych skorupiaków. Nie stosujemy sztucznych nawozów! Dlatego nasza żywność jest naturalna, ma wysokie walory smakowe i odżywcze. W zależności od potrzeb chcemy uprawiać różne rośliny, takie jak burak liściowy lub rukiew wodna – cały czas prowadzimy doświadczenia, aby ich liczba systematycznie rosła.

Trybula

Należy do roślin selerowatych
i charakteryzuje się delikatnym smakiem, przypominającym połączenie anyżu
i pietruszki.

Mizuna

Pochodzi z rodziny kapustowatych
i smakuje jak zielenina, ale z posmakiem musztardy.

Rukiew wodna

Ma słodko-ostro-gorzki smak i doskonale pasuje do sałatek i surówek.

Trawa pszeniczna

To młode listki pszenicy, które nie wykształciły jeszcze kłosów, ale są bogatym źródłem chlorofilu.

Burak liściowy

Doskonale nadaje się na surowo do sałatek i koktajli, ale można go także dusić, zapiekać, czy gotować na parze. Jest źródłem witamin: A, B1, B2, B9, B12, C, E, K, a także wapnia, magnezu, żelaza i potasu.

Rak czerwonoszczypcowy

Stosunkowo duży gatunek tropikalnego raka pochodzącego z ciepłych wód rzecznych Australii. Jeden z najodpowiedniejszych gatunków skorupiaków słodkowodnych do hodowli akwakulturowej. Smak jego mięsa często bywa porównywany ze smakiem homarów.

Budowa AquaFarmy –
pierwszej w Polsce miejskiej farmy akwaponicznej

Każda innowacja zaczyna się od pomysłu! I tak było w przypadku budowy naszej AquaFarmy, gdyż idea zbudowania w Polsce farmy akwaponicznej powstała w czasie pierwszego w naszym kraju hakatonu, który w całości poświęcony był zagadnieniom gospodarki wodnej. Jego uczestnicy pracowali nad rozwiązaniem problemu braku wody, z którym będzie musiał wkrótce zmierzyć się cały świat. Wyzwaniem podjętym przez pracowników Water Science Technology Institute we Wrocławiu była technologiczna zmiana i wprowadzenie w życie zasad zgodnych z Ideą 3W: woda-wodór-węgiel.

Nowoczesne rozwiązania i Idea 3W mogą wejść na dobre do naszego codziennego życia, by czynić je bardziej zrównoważonym.
Według założycieli AquaFarmy w przyszłości standardem będzie retencjonowanie wody w domach, wykorzystanie deszczówki, uprawa i hodowla żywności w tkance miasta przez zastosowanie technologii obiegu zamkniętego RAS (Recirculating Aquaculture Systems) w mikro- i makroskali produkcji żywności. Rolnictwo miejskie jest bowiem przyszłością miast i świadomym ekologicznie sposobem na ich zrównoważony rozwój.

08.2021

Rozpoczęcie polsko-norweskiego grantu USAGE,

czyli Urban Stormwater Aquaponics Garden Environment, którego celem jest stworzenie ogrodowych instalacji i zaprezentowanie sposobu miejskiej produkcji żywności w oparciu o systemy akwaponiczne wspomagane zbieraniem i oczyszczaniem wód opadowych, na podstawie budowy dwóch farm akwaponicznych we Wrocławiu i w Oslo.

10.2022

Postawienie pierwszych kontenerów

Postawienie pierwszych elementów farmy akwaponicznej, modułowego projektu w przestrzeni miejskiej, Na Grobli we Wrocławiu.

11.2022

Montaż systemu akwaponicznego

Zmontowanie w dwóch kontenerach, dolnym i górnym,  systemu o obiegu zamkniętym wody.

01.2023

Dobór pierwszych gatunków AquaFarmy

Rozpoczęcie prac przez Water Science Technology Institute we Wrocławiu nad dobieraniem organizmów wodnych, które będą zamieszkiwać zbiorniki AquaFarmy.

21.03.2023

Otwarcie AquaFarmy

Otwarcie PIERWSZEJ W POLSCE miejskiej farmy akwaponicznej.

29.03.2023

Pierwsze zbiory roślin

zasianych na AquaFarmie

30.05.2023

Pierwsze narodziny raków 

czerwonoszczypcowych w zbiornikach AquaFarmy

25.08.2023

Montaż zielonego dachu

na kontenerach AquaFarmy

16.11.2023

Montaż systemu zbierania i oczyszczania

wody deszczowej

Wiedza i edukacja

Życie na AquaFarmie

Miejska AquaFarma to laboratorium dla rozwoju systemów żywnościowych przyszłości, przykład symbiozy wody, organizmów żywych i energii. Ale co ważne, to również miejsce spotkań środowisk i pokoleń, wymiany wiedzy i doświadczeń.

Chcemy, aby nasza farma akwaponiczna była przestrzenią do rozmów i dyskusji na temat nowoczesnych metod produkcji żywności, nowego spojrzenia na urbanistykę w aspekcie zmian klimatycznych i zagrożeń współczesnego świata.

Aby stała się również miejscem popularyzacji nauki, interdyscyplinarnej edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, budowania relacji, współpracy i szukania rozwiązań dla dobra i bezpieczeństwa nas wszystkich.

Edycja warsztatów edukacyjnych Maj – Czerwiec 2024

Edycja warsztatów edukacyjnych Maj – Czerwiec 2024

Gospodarowanie zasobami wodnymi, jej wykorzystanie i oczyszczanie w aspekcie ochrony środowiska. Z zaproszeniem do zmiany nawyków i przyjęcia odpowiedzialności za stan planety i naszego zdrowia.   Edycja warsztatów edukacyjnych Instytutu Wody - H2O SciTech i...

Warsztaty: „Wodne ogródki w mieście”

Warsztaty: „Wodne ogródki w mieście”

Uprawa roślin w wodzie możliwa jest nie tylko wiosną i latem, ale przez cały rok niezależnie od warunków atmosferycznych. Dzięki nowym technologiom możemy produkować żywność w ogromnych zamkniętych przestrzeniach, małych miejskich farmach i w naszych domach....

Projekt Urban Stormwater Aquaponics Garden Environment

Partnerzy projektu

Partner wydarzenia

Współpraca

Fundusze Norweskie

Instalacja sfinansowana z grantów norweskich

Wartość projektu (PLN): 9 407 825,44
Kwota dofinansowania (PLN):
9 407 825,44