Miasto przyszłości

Systemy oczyszczania wody AquaFarmy

Systemy oczyszczania wody AquaFarmy

Miejska Farma Akwaponiczna we Wrocławiu wzbogaciła sie o dwa systemy oczyszczania wody niezbędnej do uzupełniania systemu hodowli akwaponicznej. To kolejny element farmy dbającej o wodę i środowisko w miejskich technologiach produkcji żywności. Jeden z systemów...

czytaj dalej

Kategorie

Miasto przyszłości

Przyszłość nowoczesnego rolnictwa związana jest z zieloną transformacją miast. Powyższa zasada wpisuje się w opublikowaną przez Komisję Europejską politykę „Europejskiego Zielonego Ładu” i dążenia do neutralności klimatycznej, a także w oczekiwania skierowane do miast w kontekście zarządzania rozwojem wynikających ze „Strategii Różnorodności Biologicznej 2030”.

W drodze ku klimatycznej neutralności rozwój miejskich farm akwaponicznych jest realną odpowiedzią na bezpieczeństwo żywnościowe lokalnych mieszkańców. Ekologiczna i zrównoważona uprawa żywności w centrum miasta jest bowiem możliwa, a farmy akwaponiczne stanowią w powyższym kierunek rozwoju, gdyż stanowią jedną z najbardziej postępowych form nowoczesnego rolnictwa. To tradycyjne należy bowiem do jednego z najbardziej wodochłonnych sektorów gospodarki.

Obecnie produkcja żywności pochłania olbrzymi ilości wody, której w najbliższej przyszłości będzie brakować. Uprawy akwaponiczne dążą do minimalizacji jej zużycia, dzięki czemu wspierają odbudowę zagrożonych ekosystemów i rozwiązują wiele problemów związanych z uprawą jedzenia.