Konferencja World Water Week w Sztokholmie

W Sztokholmie odbyła się ​konferencja World Water Week poświęcona wyzwaniom związanym z zarządzaniem zasobami wody i innowacjami w tym zakresie.

Inwestowanie w odporność rolnictwa wykorzystującego wody opadowe,woda w kontekście budowania pokoju i współpracy, rola kobiet w zarządzaniu zasobami wody, zwiększanie dostępności infrastruktury sanitarnej i higieny (WASH), wyzwania, przed którymi stoją nacje Pacyfiku – to jak dotąd najczęściej poruszane tematy. We wszystkich obszarach pojawia się potrzeba zwiększenia skali działań: z pilotażowych projektów badawczych do skali, która będzie mieć realny wpływ na sytuację ekologiczną i społeczno-ekonomiczną.

Choć omawiane problemy wydają się dotykać głównie krajów rozwijających się, to należy pamiętać, że w ostatnim czasie również Europa zmaga się z kryzysem klimatycznym i zagrożeniami dla bezpieczeństwa, w których woda odgrywa istotną rolę.

Ochrona zasobów i ekosystemów wodnych oraz dążenie do osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego, wymaga znacznych inwestycji ze strony rządów, a rolą organizacji pozarządowych i sektora prywatnego jest wskazywanie właściwych rozwiązań, które przyczynią się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Pozostałe artykuły

Edycja warsztatów edukacyjnych Maj – Czerwiec 2024

Edycja warsztatów edukacyjnych Maj – Czerwiec 2024

Gospodarowanie zasobami wodnymi, jej wykorzystanie i oczyszczanie w aspekcie ochrony środowiska. Z zaproszeniem do zmiany nawyków i przyjęcia odpowiedzialności za stan planety i naszego zdrowia.   Edycja warsztatów edukacyjnych Instytutu Wody - H2O SciTech i...

Warsztaty: „Wodne ogródki w mieście”

Warsztaty: „Wodne ogródki w mieście”

Uprawa roślin w wodzie możliwa jest nie tylko wiosną i latem, ale przez cały rok niezależnie od warunków atmosferycznych. Dzięki nowym technologiom możemy produkować żywność w ogromnych zamkniętych przestrzeniach, małych miejskich farmach i w naszych domach....