Konferencja World Water Week w Sztokholmie

W Sztokholmie odbyła się ​konferencja World Water Week poświęcona wyzwaniom związanym z zarządzaniem zasobami wody i innowacjami w tym zakresie.

Inwestowanie w odporność rolnictwa wykorzystującego wody opadowe,woda w kontekście budowania pokoju i współpracy, rola kobiet w zarządzaniu zasobami wody, zwiększanie dostępności infrastruktury sanitarnej i higieny (WASH), wyzwania, przed którymi stoją nacje Pacyfiku – to jak dotąd najczęściej poruszane tematy. We wszystkich obszarach pojawia się potrzeba zwiększenia skali działań: z pilotażowych projektów badawczych do skali, która będzie mieć realny wpływ na sytuację ekologiczną i społeczno-ekonomiczną.

Choć omawiane problemy wydają się dotykać głównie krajów rozwijających się, to należy pamiętać, że w ostatnim czasie również Europa zmaga się z kryzysem klimatycznym i zagrożeniami dla bezpieczeństwa, w których woda odgrywa istotną rolę.

Ochrona zasobów i ekosystemów wodnych oraz dążenie do osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego, wymaga znacznych inwestycji ze strony rządów, a rolą organizacji pozarządowych i sektora prywatnego jest wskazywanie właściwych rozwiązań, które przyczynią się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Pozostałe artykuły

Warsztaty na AquaFarmie

Warsztaty na AquaFarmie

AquaFarma we Wrocławiu to nie tylko hodowla i upraw, ale spotkania edukacyjne, wspólne działania i zdobywanie wiedzy. 28 maja ostatni raz przed wakacjami wspólnie zbudujemy mały system hydroponiczny, a na kolejne zajęcia Instytutu Wody H2O - SciTech...