Konferencja World Water Week w Sztokholmie

W Sztokholmie odbyła się ​konferencja World Water Week poświęcona wyzwaniom związanym z zarządzaniem zasobami wody i innowacjami w tym zakresie.

Inwestowanie w odporność rolnictwa wykorzystującego wody opadowe,woda w kontekście budowania pokoju i współpracy, rola kobiet w zarządzaniu zasobami wody, zwiększanie dostępności infrastruktury sanitarnej i higieny (WASH), wyzwania, przed którymi stoją nacje Pacyfiku – to jak dotąd najczęściej poruszane tematy. We wszystkich obszarach pojawia się potrzeba zwiększenia skali działań: z pilotażowych projektów badawczych do skali, która będzie mieć realny wpływ na sytuację ekologiczną i społeczno-ekonomiczną.

Choć omawiane problemy wydają się dotykać głównie krajów rozwijających się, to należy pamiętać, że w ostatnim czasie również Europa zmaga się z kryzysem klimatycznym i zagrożeniami dla bezpieczeństwa, w których woda odgrywa istotną rolę.

Ochrona zasobów i ekosystemów wodnych oraz dążenie do osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego, wymaga znacznych inwestycji ze strony rządów, a rolą organizacji pozarządowych i sektora prywatnego jest wskazywanie właściwych rozwiązań, które przyczynią się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Pozostałe artykuły

Systemy oczyszczania wody AquaFarmy

Systemy oczyszczania wody AquaFarmy

Miejska Farma Akwaponiczna we Wrocławiu wzbogaciła sie o dwa systemy oczyszczania wody niezbędnej do uzupełniania systemu hodowli akwaponicznej. To kolejny element farmy dbającej o wodę i środowisko w miejskich technologiach produkcji żywności. Jeden z systemów...