Lepiej zapobiegać niż leczyć. O delikatnej równowadze w ekosystemie wodnym.

Utrzymywanie pasów dzikiej roślinności, której się nie uprawia i nie nawozi, tak zwanych stref buforowych wokół zbiorników wodnych, ograniczenie stosowania nawozów sztucznych, to tylko niektóre ze sposobów ochrony jezior, stawów, rzek, strumyków i ich naturalnego środowiska, tak istotnego dla wszystkich.

Każdy zbiornik i ciek wodny tworzą swoisty ekosystem, składający się ze współzależnych od siebie organizmów zwierzęcych i roślinnych, znajdujących się w fizycznej przestrzeni wodnej. Wzajemne związki zachodzące między różnorodnymi organizmami powodują przepływ energii i obieg materii między trzema poziomami troficznymi: producentów, konsumentów i reducentów. Zaburzenie ich wzajemnych relacji przez zewnętrzne czynniki prowadzi do zniszczenia delikatnej równowagi ekosystemu środowiska wodnego. Katastrofalne skutki może spowodować zakwit wód, wynikający często z nadmiernego wzbogacenia wody w składniki odżywcze.

W przyrodzie zjawisko eutrofizacji w sposób naturalny zachodzi na przestrzeni setek lat, doprowadzając powoli do zarastania zbiorników wodnych roślinami i przekształcania ich w tereny bagienne. Jednak przez gospodarkę człowieka i nadmiar stosowanych nawozów, proces ten zostaje skrajnie przyspieszony, co niszczy ekosystemy wodne i zagraża środowisku. Nawozy sztuczne często w nadmiernych ilościach używane w rolnictwie, podczas deszczów spłukiwane z pól, spływają do rzek, jezior powodując ich sztuczne wzbogacanie w składniki odżywcze.

W jaki dokładnie sposób zachodzi ten proces, co możemy robić, aby przeciwdziałać niszczeniu środowisk wodnych, dowiemy się na organizowanych przez Instytut Wody – H2O SciTech i Miejską Farmę Akwaponiczną warsztatach „Jezioro to nie ogród, czyli dlaczego zakwit wód jest niebezpieczny” Zapraszamy 29 października 2023 roku.

Partnerem Wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego.


Pozostałe artykuły

Warsztaty na AquaFarmie

Warsztaty na AquaFarmie

AquaFarma we Wrocławiu to nie tylko hodowla i upraw, ale spotkania edukacyjne, wspólne działania i zdobywanie wiedzy. 28 maja ostatni raz przed wakacjami wspólnie zbudujemy mały system hydroponiczny, a na kolejne zajęcia Instytutu Wody H2O - SciTech...