Lepiej zapobiegać niż leczyć. O delikatnej równowadze w ekosystemie wodnym.

Utrzymywanie pasów dzikiej roślinności, której się nie uprawia i nie nawozi, tak zwanych stref buforowych wokół zbiorników wodnych, ograniczenie stosowania nawozów sztucznych, to tylko niektóre ze sposobów ochrony jezior, stawów, rzek, strumyków i ich naturalnego środowiska, tak istotnego dla wszystkich.

Każdy zbiornik i ciek wodny tworzą swoisty ekosystem, składający się ze współzależnych od siebie organizmów zwierzęcych i roślinnych, znajdujących się w fizycznej przestrzeni wodnej. Wzajemne związki zachodzące między różnorodnymi organizmami powodują przepływ energii i obieg materii między trzema poziomami troficznymi: producentów, konsumentów i reducentów. Zaburzenie ich wzajemnych relacji przez zewnętrzne czynniki prowadzi do zniszczenia delikatnej równowagi ekosystemu środowiska wodnego. Katastrofalne skutki może spowodować zakwit wód, wynikający często z nadmiernego wzbogacenia wody w składniki odżywcze.

W przyrodzie zjawisko eutrofizacji w sposób naturalny zachodzi na przestrzeni setek lat, doprowadzając powoli do zarastania zbiorników wodnych roślinami i przekształcania ich w tereny bagienne. Jednak przez gospodarkę człowieka i nadmiar stosowanych nawozów, proces ten zostaje skrajnie przyspieszony, co niszczy ekosystemy wodne i zagraża środowisku. Nawozy sztuczne często w nadmiernych ilościach używane w rolnictwie, podczas deszczów spłukiwane z pól, spływają do rzek, jezior powodując ich sztuczne wzbogacanie w składniki odżywcze.

W jaki dokładnie sposób zachodzi ten proces, co możemy robić, aby przeciwdziałać niszczeniu środowisk wodnych, dowiemy się na organizowanych przez Instytut Wody – H2O SciTech i Miejską Farmę Akwaponiczną warsztatach „Jezioro to nie ogród, czyli dlaczego zakwit wód jest niebezpieczny” Zapraszamy 29 października 2023 roku.

Partnerem Wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego.


Pozostałe artykuły

Druga edycja warsztatów: „Losy wody poza domem”

Druga edycja warsztatów: „Losy wody poza domem”

Miejska Farma Akwaponiczna i Instytut Wody - H2O SciTech zapraszają 4 lutego 2024 roku na kolejne rodzinne warsztaty „Losy wody poza domem”. Przy wspólnych laboratoryjnych eksperymentach porozmawiamy o wykorzystaniu wody, potrzebach, jej jakości i samodzielnym...